par grāmatuPēc saspringtas darba nedēļas, gluži kā kafija ar putukrējumu manās rokās nonācis piedzīvojums SMS. Mierīgais mūzikas un it kā ikdienišķo, bet tomēr brīnumaino sms apvienojums mani sajūsminājis un iedvesmojis visai nedēļas nogalei. Lieliska grāmata.

Jane Apple, studijas 53/10UDK    821.174-32
             Kn 390

© Līga Knēziņa, koncepcija, stāsts, fotogrāfijas, 2011
© Maija Knēziņa, mūzika, 2011

Literārā redaktore Lāsma Jaškovska
© Grāmatas mākslinieks Ernests Mucenieks

Mūzikas aranžējums - Dmitrijs Odinokijs. Disks ierakstīts Dynamic Records.
   
Visas tiesības aizsargātas.
Šo grāmatu pārdod ar nosacījumu, ka tā nav iegādāta ar mērķi to tālākpārdot vai citādi patapināt, iznomāt vai citādā veidā izplatīt vai laist apgrozībā
bez izdevēja atļaujas. 
Bez ierobežojuma saskaņā ar autortiesībām neviena no šī izdevuma daļām nedrīkst tikt reproducēta, uzglabāta vai ievadīta datu uzglabāšanas sistēmā vai pārsūtīta jebkurā veidā un jebkādiem līdzekļiem (elektroniskiem, mehāniskiem, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citādi) bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieku un grāmatas izdevēja atļaujas.
Šīs grāmatas obligātie eksemplāri ir pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.


Izdevējs SIA „knezina”, Rīga, Latvija, 2011  

kontaktinformācija: knezina@gmail.com 

Iespiests un iesiets SIA „Jelgavas Tipogrāfija”

ISBN 978-9984-49-206-3


Nav komentāru: